De Flex Academy Leermethodiek

De Flex Academy Leermethodiek is gebaseerd op het 5-L principe©. Hierbij staan leerdoelen, de leeromgeving en de leermethodiek centraal en biedt Flex Academy een unieke vorm van studiebegeleiding. Het 5-L principe© bestaat uit de volgende onderdelen:

Leerdoel

Voor iedere opleiding of training zijn leerdoelen vastgesteld. Deze leerdoelen vormen de basis voor het kiezen van de juiste opleiding of training en staan centraal tijdens de lessen de opleiding of training. Omdat het behalen van persoonlijke leerdoelen het belangrijkst is, schenkt de docent aan het begin van de opleiding of training ook aandacht aan de persoonlijke leerdoelen van de deelnemer. Samen zal er bekeken worden in hoeverre de persoonlijke leerdoelen in te passen zijn in het moduleprogramma of de eindopdracht.

Leeromgeving

Leren is niet plaats of tijd gebonden. Je kunt overal leren; een schoolse omgeving, werkomgeving of private omgeving. Alleen door het actief verwerken van informatie ontstaat een leerproces. Krachtige leeromgevingen zijn weliswaar niet plaats of tijdgebonden, maar er moet wel sprake zijn van een evenwicht tussen het formeel leren, actieleren en het ervaringsleren [Elen1993]. Flex Academy heeft in de leermethodiek een optimale balans tussen deze factoren gevonden.

Leermethodiek

Flex Academy verbindt de drie componenten: formeel leren, actieleren en ervaringsleren door:

  • Ervaren docenten
  • Actueel studiemateriaal
  • Praktijk opdrachten
  • Discussies
  • Simulaties
  • Workshops
  • Verbeterplan Praktijk Case©

De deelnemer krijgt dus de kans om uitgebreid te oefenen met de theorie. De meeste modules sluiten af met een Verbeterplan Praktijk Case© die veelal geschreven zal worden rondom de eigen organisatie. De cursist ervaart hoe het is om de leerstof toe te passen in de dagelijks praktijk. Enkele opleidingen worden afgesloten met een mondeling of schriftelijk examen. Ook hier worden de deelnemers getoetst worden op resultaat.

Leerondersteuning

Alle deelnemers worden volledig ondersteund door ervaren praktijkdocenten. Tevens ontvangen de deelnemers actueel studiemateriaal. Flex Academy biedt haar cursisten ook studiebegeleiding. Dit betekent dat iedere cursist een persoonlijke studiebegeleider toegewezen krijgt. De cursist kan gedurende de module maximaal 2 uren vragen stellen over de studie en over het schrijven van Verbeterplan Praktijk Case©. Met dit unieke concept wordt de slagingskans significant verhoogd. Flex Academy biedt de deelnemers ook de mogelijkheid om elkaar onderling te ondersteunen. Deze ondersteuning levert een positieve bijdrage aan het leerresultaat.

Leereffect

Omdat actieleren een essentieel onderdeel is van het leren en groeien, leveren praktijkgerichte opleidingen en trainingen het beste rendement. De deelnemers kunnen de behandelde theorie direct toepassen binnen de eigen werksituatie en onthouden de theorie beter. Als de Verbeterplan Praktijk Case© of het examen met succes is afgerond zijn de leerdoelen van de opleiding gehaald. De deelnemer bewaakt tevens samen met de docent en de studiebegeleider of ook de persoonlijke doelstellingen behaald zijn. Belangrijk neveneffect is dat deelnemer zowel tijdens als na afloop van de opleiding, training of workshop met een scherpzinnige en analytisch blik naar zijn omgeving en zichzelf kan en durft te kijken.

Contact

Telefonische bereikbaarheid van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00. 

088 – 4 202 222

U kunt ons ook een e-mail sturen.

 

 (c) icoontje is van Freepik from www.flaticon.com